Tõrva ujula-SPA

Suletud netopind: 1757,6 m²
Peaprojekteerija: BOA OÜ
Tööde teostamise aeg: mai 2020 – juuni 2021