Puumerkki büroo- ja laohoone

Netopind: 2000,3 m²
Ehitusaeg: märts 2018 – august 2018
Arhitekt: Sirkel ja Mall OÜ