Põlva hoolduskeskus

Tööd: Põlva Hoolduskeskuse hoonete ehitustööd

Aadress: Lina tn 17 ja Lina tn 19, Põlva linn

Tellija: Põlva Vallavalitsus

Projekteerija: Projektibüroo OÜ

Suletud netopind: 1200,4 m²

Tööde teostamise aeg: september 2021 – august 2022